SCSPP Hurbanovo


Prejdi na obsah


Súkromné centrum poradenstva a prevencie - SCPaP Hurbanovo

je zaradené do siete škôl a školských zariadení od 1.septembra 20
05.Zabezpečujeme a poskytujeme:

komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť,
psychologickú starostlivosť

logopedick
ú starostlivosť
diagnostickú starostlivosť,
poradenskú starostlivosť,
rehabilitačnú starostlivosť,
preventívnu starostlivosť,
metodickú činnosť,
výchovno-vzdelávaciu činnosť,
inú odbornú činnosť,
intervencie deťom so zdravotným postihnutím,
intervencie deťom s vývinovými poruchami.

Naše služby sú rýchle, efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni.Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci od
4 do 18. rokov:

s mentálnym postihnutím
s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
s nerovnomerným vývinom
s telesným postihnutím
so zmyslovým postihnutím / zrakové, sluchové postihnutie/
s kombinovaným postihnutím
s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním a i.)
narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť atď.)
s vývinovými poruchami pozornosti a aktivity / ADD, ADHD /O nás | Pre rodičov | Odborní Zamestnanci | Spolupráca | Tlačivá | Legislatíva | Fotky | Ochrana osobných údajov | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu